Imágenes de páginas
PDF

flee from thy presence that hate thy godlw Name. Give thy servanda strenlh to speake thy word in bauldnesse, and let all $"atiouns cleave to thy trew knowledge. Amen.

tua qui odernnt sanctum nomen tnum. Da servis tuis virtutem, ut cum omni fidncia verbum tuum eloquantur; omnesque nationes veritatem tnam agnoscant et amplectantur. Amen.

ihir £rts cmb Slrtickles or reb in the face of Parliament, anb ratifneb be the thrc (Estatis, at (Ebinbnrgh the 1? ban of August, the Zeiv of (5CDE) 1560 Heiris.

CONFESSIO FIDEI SCOTICAN^ H

The Second Scotch Confession, Oe The National Covenant.

A.D. 1580.

[This Confession Is a strong anti-papal appendix to the former, and was subscribed by the Kin;, the Council and Court, at Holyrood House, isso, by persons of all ranks in 1B81, again in IBM and UK. Tbe text, with the quaint old spelling, is likewise token from Dunlop's Collection of Scotch Confcwion*, Vol. II. pp. 103 sqq. and Sll sqq. The Latin version is said to hare been made by Jonic Caua,vbu wrote the Scotch, and is superior to tbe one in the Syntagma Con/ew. (pp. 120 sqq.), which Nlemeyer (pp. 357 sqq.) bus reproduced.]

The Confession Of Faith Of The
Kikk Of Scotland;

OB,

THE NATIONAL COVENANT.

"We all, and every ane of us underwritten, protest, That after lang and dew examination of our awne consciences in matters of trew and false religion, we ar now throughlie resovit in the trewth be the Word and spreit of God: and theirfoir we believe with our heartis, confesse with our monthis, subscrive with our handis, and constantlie afhrme before God and the haill warld, That this only is the trew Christian Faith and Religion, pleasing God, and bringing salvation to man, quhilk is now, be the mercie of God, revealed to the warld be the preaching of the blessed Evangell; and is received, believed, and defendit by mony and sundrie notabil kirkis and realmes, but chiefly be the Kirke of Scotland, the Kings Majestie and three Estatis of this Realme, as Godis eternall trewth, and only ground of our salvation; as mair particularlie is expressed in

CONFESSIO FlDEI EcCLESIi SC0TICAN.£:

LATINE EEDDITA.

Nos universi et singuli subscribentes prqfitemur, postquam de reUgionis controversiis diu midtumque apud nos deliberatum esset, cundis ad lydium veritatis divinw lapidem accuratius examinatis, in veritatis certa persuasione, per Dei Verbum et Spiritum Sanctum, animos nostros acquicscere: ideoque corde credimus, ore prqfitemur, consignatis chirographis testamur et constankr asserimus, Deo teste intocato, et universo gencre humano in conscientiam appellato, hanc Wacom esse fidem et religionem Christianam Deo acceptam, hominiquc salutarem, qua nunc ex immensa Dei misericordia per evangelii pmdicationem mundo patcfacta, a multis ecclesiis gentibusqttc ctorissimis, prazsertim ab ecclesia Scoticana, rege nostro serenissimo tribusqut regni hujus ordinibus, ut ceterm Dei Veritas et unicttm salutis nostra fundamentum recepta, credita the Confession of our Faith, stablished, and publickly coufirmed by sundrie Actis of Parliaments, and now of a lang tyine hath been openlie professed by the Kings Majesty, and haill body of this Realme both in brngh and land. To the quhilk Confession and forme of Religion we willingly agree in our consciences in all pointis, as unto Godis undouted trewth and veritie, groundit only upon his written word.

And theirfoir we abhorre and detest all contrarc Religion and Doctrine; but chiefly all kynde of Papigtrie in generall and particular lieadis, even as they ar now damned and confuted by the word of God and kirk of Scotland. But in special, we detest and refuse the usurped anthoritie of th&t JRomane Antichrist upon the scriptures of God, upon the Kirk, the civill Magistrate, and consciences of men: All his tyranous lawes made upon indifferent thingis againis our Christian libertie: His erroneous doctrine againis the sufficiencie of the written word, the perfection of the law, the office of Christ, and his blessed Evangell: His corrupted doctrine concerning originall sinne, our natural inhabilitie and rebellion to Godis Law, our justification by faith onlie, our imperfect sanctifi

ed propugnata est; explicata etiam uberius, in Fidei confessione, plurimis comitiorum publicorum actis conftrmata, regisque serenissimi et universorum hujus regni civium publica muUorum jam annorum professione approbata. Cui nos Confessioni cultusque divini formula, ut veritati divinw certissima sacrarum autoritate subnixw, lubentissimis animis in singulis assent imur.

Omniaque ideo contraria de religione dogmata aversamur; prasertim veto papismum universum et singula ejus capita, quemadmodum hodk Dei verbo confutata et ab ecclesia Scoticana damnata stmt. Notninatim dctestamur antichristi istius Romani in sacras scripturas, in ccclesias, in magistratum politicum, et in hominum conscientias sacrilege vendicatam autoritatem, nefarias omnes de rebus adiaphoris leges, libertati Christians derogantes: itnpium de sacrarum literarum, de legis, de officii Christi, de beati evangelii imperfectione dogma: perversam de peccato originis, de natural nostra impotentia et in legem divinam contumacia, de justijicationc per solum fidem: de imperfecta nostra sanctitate et obedientia legi prastanda; de natura, numero et usu cation and obedience to the law; the nature, number, and use of the holy sacraments: His fyve bastard sacraments; with all his ritis, ceremonies, and false doctrine, added to the ministration of the trew sacraments without the Word of God: His crnell judgement againis infants departing without the sacrament: His absolute necessitie of baptisme: His blasphemous opinion of transubstantiation, or reall presence of Christis body in the elements, and receiving of the same by the wicked, or bodies of men: His dispensations with solemnit aithis, perjuries,and degrees of marriage forbidden in the Word: His crueltie againis the innocent divorcit: His divilish messe: His blasphemous priesthead: His prophane sacrifice for the sinnis of the deade and the quicke: His canonization of men, calling upon angelis or Sanctis depairted; worshipping of imagerie, reliques, and crocis; dedicating of kirkis, altares, dayes; vowes to creatures: His purgatory, prayers for the dead; praying or speaking in a strange language: His processions and blasphemous letany: His multitude of advocatis or mediatours with his manifold orders, and auricular confessions: His despered and uncertain Eepentance: His

[graphic]

sacramentorum doctrinam: quinque adulterina sacramenta; otnnesque ritus, ceremonias falsasque traditiones genuinorum sacramentorum administrationi, citra autoritatem verbi divini, accumulatas: crudelem de infantibus ante baptismuni morte prareptis sententiam: districtam et absolutam baptisnri necessitatem: blasphemam de tramsubstantiatione, et corporali prusentia Christi in ccence dominkee dementis, cujus etiam impii fiant participes, atquc orali ejusdem manducatione doctrinam: juramentorum perjuriorumque gratiam faciendi arrogatam potestatem: matrimonii in Verbo Dei interdktis permissionem: crudelitatem erga innocentes matrimonii nexu solutes: diabolicam missam: sacrilegum sacerdotium: abominandum pro vivorum mortuorumque peccatis sacrificium: hominum indigetationem seu canonizationem, angelorum mortuorumque invocationem; crucis, imaginum reliquiarumque venerationem; in creaturarum honorem dicata /ana et altaria, dies saeratos, vota nuncupata: purqatorium; pro defunctis deprecationem: ignotm Ungual in precibus sacrisque usum, sacrilegas sufldicationum pompas, blasphemam Utaniam: mediatorum turbam, ordinum ccclesiasticorum multiplicem general and doutsum Faith: His Satisfactions of men for their simiis: His justification by warkis, opus operatum, warkis of supererogation, merites, pardons, peregrinations, and stations: His holie water, baptising of bellis, conjuring of spreits, crocing, saining, anointing, conjuring, hallouing of God is gude creatures, with the superstitious opinion joyned therewith: His warldlie monarchie and wicked hierarchie: His three 6olemnet vowes, with all his shavellings of sundrie sortis: His erroneous and bloodie Decreets made at 1'rente, with all the Subscryvars and approvers of that cruell and bloodie Baud conjured againistlie Kirk of God. And finallie, We detest all his vain allegories, ritis, signes, and traditions brought in the Kirk, without or againis the Word of God and doctrine of this trew reformed Kirk; to the quhilk we joyn our selves willinglie in Doctrine, Faith, Religion, Discipline, and use of the holy sacraments, as livelie members of the same, iu Christ our head: Promising and swearing be the Gbeat Name Of The LORD Ouk God, That we sail contenow in the obedience of the Doctrine and Discipline of this Kirk,1 and sail defend

varietatem, auricularem con/essioncm: incertam ct desperationis pJenam pcenitentiam, generalem ct ancipitem fidem: peccatorum per satis/actiones humanas expiatonem, justificationem ex operibus, opus operatum, qperum supererogationem, merita, indulgentias, peregrinationes et stationes, aquam lustralem: campanarum baptizationem, exorcisnios; bonas Dei creaturas cruce obsignandi, lustrandi, ungendi, conjurandi et consecrandi superstitionem: politicam ipsius monarchiam, impiam hierarchiam: tria vota solennia, variasquc rasurce sectas: impia et sanguinaria concilii Tridentini decreta, omnesque atrocissimcB istius in Christi ecclesiam conjurationis populares ct fautores: denique inanes omnes adversamur aUegorias, omnesque ritus et signa, traditiones omnes, pralter aut contra autoritatem Verbi Dei eccUsite obtrusas, et doctrince hujus ecclesiw verai reformats repugnantes. Cur nos eccksia: reformats, in doctrince capitibus, fide, religione, disciplina, et usu sacramentorum, ut vita illius sub Christo capite membra, libentcs nos aggregamus: sancte promittentes magnttmquc et termendum DOMINI DEI NOSTIil NOMEN

'The Confession, which was subscribed at Halyrudhouse the 25 of February, 1587-8, by the King, Lennox, Huntlye, the Chancelour, and about 95 other Persons, hath here added, Agreeing to the word. Sir John Maxwel of Pollock hath the original Parchement.

« AnteriorContinuar »