Imágenes de páginas
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

14 Tyut kouh na gwa de rea na yeant;
Tsi ke righ wa ne kha,
Yogh roe ka toe hak ni se ke,
As kya da de ris te.

TEHARIGHWAGWATHA 23. C. M.

1 Ne Roya ner ra ke nouh ne, Newa hoe ny yagh tea,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

4 Souh ha ke, Saya ner,
Netsi tes ka ne re;
Ke righ wane ra ak tea ny
Nask tsyea ha yea dagh gwe.

[ocr errors]

TEHARIGHWAGWATHA 51. S. M. PART SECOND. 11 Togh sa e rea sha wit Ne saye na wats' ra; Ne Sa ni kouh ra do keagh ty, Togh sa wa kyagh doe ty.

[ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinuar »