Imágenes de páginas
PDF
EPUB

4 Ne ka ronh ya gon thon ha on, Ne na ne ro ni ha:

Ne yo de rih wa gwa rih syon,

O ni ken ten rat.

5 O ne sa rih wa do genh ti,

Te te wa rih wah kwas,

Ji ko wa nen adon ha rahk,
Ne n'a gen heht se ra.

TEYERIHWAHKWATHA 77. L. M.

1 Sko wa nen Ni yoh sats te rist,

Ji ka rea no te ne sa wenhk :
Ne wa hon ni ji ja ta re,

Wa don ha rahk s'ri yo on ton.

2 A gwah ne ok s'weh ni se rat,
Ken tho en ye sats te ris te,
E so ya weh ni s'ra ga nih,
Ne ji weh ni se ra ten yon.

3 O Niyoh sea ni ten rehs kon,
Ta g'nak tot hahs ji sa nonh sot';

E tho o nen ji nent kye re,
En gon yeh ya ra ge tyot kon.

4 Ji ni yo rih wa on wes kwat,
Ne ne ken tho onh wen ja geh,
Yah ne tha on gya toh tar ho,

Ji non we ni ho nak ta yen.

TEYERIHWAHKWATHA 78. L. M.

1 Onh wen ja gwe gon ne jon gweh,
Enh skat nis sa tha gen ha ke :
Ji ah tshi te wah sea na yen,
Ne Ni yoh shon gwa wea ni yoh.

2 A gwah se wats hea non ni hak,
Ji enh tshi se wah sea na yen,
Nok ji ten se wa ri wah kwe,
Ra on ha ra o rih wa geh.

3 To genh ske ji i te weh re,
Ra on ha ji wa ne Ni yoh :

Nok a gwe gon ne ra on ha geh,
Tyon gwa yenh tah kon ne tyon gweh.

TEYERIHWAHKWATHA 79. L. M.

1 Ni yoh sa ya ta do genh ti,
I se n'on gweh she ya tis son ;
Ka ro non wa lon dah seh te,
A gwe gon ah skwa tyen hah se.

2 Ne ah skwa ya to renh stah kwe,
Ne sa ya ne renh stahk se ra;
Nok ah skwe ryah sa na nonh ste,
Ne sats hea non ni yat se ra.

3 I se she ya ta de ris tha,

She yat sea non ni ya tea nis;
A ga we rya neh a gwe gon,
Ne ye sa rih wa go nyenhs tha.

4 I se she ni gonh ri yohs tha,

Ne Ni yoh ron wa no ronh khwa,
Nok she ya ta do genh tihs tha,
Ne ye sa wea na no ronh khwa.

5 Ta gwen tenr O se wea ni yoh, Tet swat he tenh non 'gwa don hets : Nok tyot kon ya ga ye ri ke,

Ji na gwa wea na rah kwa ge.

6 E renh aht ja ten ha wih te,

Ne shon gwa ni gonh ro ta gwahs,
Nok ta gwa ni gonh rah ni rat,
Ji te gwa wea na ga ne re.

7 Ta gwen tenr a ya gwa ye na,
Non wa ji ni se wea no ten;
Nok e tho na ya gwa ye re
Ji nih skwa ri ho tenhs tea ni.

8 Ni yoh sa ya ta do genh ti,

A gwe gon ta gwa na ton hahs';

Ji ni se wa ya ta no ron,

Se wa gwe gon n'ah sen ni jon.

9 Tyot kon ne se se wa ya dat,
De ja ron ne ron wa ni hah;
Nok o ni ne ron wa yen ah,
Nok sha te se wats hea non ni.

TEYERIHWAHKWATHA 80. L. M.

1 Ni yoh i se se wea ni yoh
A gwe gon ji ya gon hen yon;
Ji ok non weh n'onh wen ja geh,
Ji ya gwa na ge ron nyon tye.

2 Ji ni ka rih wa no ron shon,

Ne sa rih wa do genh tis son;
Ne ta gwa rih wa geh ron ni,
Yah te ya gwa dea no wenh tha.

3 Nok tenh non to genh ske on weh,
Ji a gwek ji hon ya gweh re,
I se ta gwa rih wa yea ni,
No rih wa do genh ti go wa.

4 Ne wa hon ni yo neh ra gwaht,
Ya gwa rih wa do genh tihs tha:
Nok ya gwa rih wa no rons tha,
Ne sa wea na do genh tis son.

5 Ji ni sa tea ni ten rehs kon,
Se wea ni yoh ji ya gyon he :
Ta gwa ni gonh rah ni rat hon,
Ji te gwa wea na ga ne re.

TEYERIHWAHKWATHA 81. C. M.

1 Ye sus sah sea ni yoh na ah,

Ne en ge no ronh khwa ;
Ne ji ni kah sea na ten yon,
A gwah ya t'yot ken nyon.

2 I gen yah tet kah sea na yen, Ji nit ka ronh ya de ;

Ji nit yonh wen ja de o ni,

Eh ni kah sea no ten.

3 Ne en ga ri hon ni na ah,

Ne ya go tenh ten yon,

Ne na yonts hea non nya tah kwa,

A gwah ka ronh ya gon.

4 E tho te weh tha O Ye sus!
Ji ni sah sea ni yoh ;

Na ka no ron yon he on weh,
Ne na on gwa don hets.

5 Sah sea na gonh ne ye ga yen,
Ka nonh kwat se ri yoh ;
Ne na sa yon te we yen ton,
Ne tka ni gonh rya gon.

6 Ye sus sah sea ni yoh na ah,
Ne o ni wa gwen ron,

Ne Ye sus ji ni yen hen we,
Sah sea na yen da ke.

7 A gwe gon ji ni ka non waks,

Ne a ge ni gon ra;

A gwah e tho wat kea nis sa,
Ne ne sah sea na gon.

« AnteriorContinuar »