Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

DECEMBER, 1811, TO VUNE, 1812, ÍNCLUSIVE.

Φιλοσοφιά» δε ου την Στωικην λεγω, ουδ. την Πλατωνικην, και της Επικουρείο,
1 και Αριστοτελικην· αλλ' όσα ειρηται παρ εκάστη των αιρεσεων τουτων καλας)
δικαιοσυνην μετα ευσεβους επιστημης εκδιδασκονια; τουτο συμπαν το ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ
φιλοσοφιαν Φημι,

Clem. Alex. Strom. Lib. i.

LONDON :

ÞRINTED FORGALE, CURTIS, AND FENNER, PATERNOSTER-ROW.
LIPHANT AND co. EDINBURGH ; M. Ketnes DUBLIN Ś PARKER,

OXFORD ; AND DEIGHTON, CAMBRIDGE,

H. Bryer, Printer, Bridge-Street, Blackfriars, London.

644

AGRICULTURE.
Horne's Commentary

98

Bowles' treatise on Merino Sheep

436

541

Richards's Practical Arithmetic

Scbool of Instruction

646

Holdich on the nature and cause of Resp 102
Richardson's Essay on Fiorin Grass

642
540

Scripture History
Toy's Scripture Geography

316

BIOGRAPHY.

JURISPRUDENCE.

Aikin's Lives of Selden and Usher- 200

Buller's Account of the Character and

Bentham's Theorie des peines et de

Death of Pretor Whitty

537

recompenses

Chandler's Life of Bishop Waynflete

Daubeny's Remarks on Parish Regis-

ters

213

Dairyman's Daughter (the) an au-
thentic narrative

211
Field's Analysis of Blackstone

646

Jotroduction to the Memoirs of Prince

Guide to the Hustings

Eugene

105

Inquiry into the Application of the To-

Memoirs of H. Taylor, of North Shields 105

leration Act

433

Memoirs of the Life of Prince Potemkin 283

Legal Argument on the Test Act
Whitaker's Life and Correspondence of

LIST OF RECENT PUBLICATIONS, WITH SIZE
Sir G. Radcliffe

511

Wilmot's Life of Bishop Hough

AND PRICE ANNEXED, 109, 222, 326, 439,

526

*545, 648

BOTANY.

LITERARY INFORMATION,

Dede's English Botanist's Companion 277

Elements of the Science of Botany

106, 220, 323, 438, 543, 647

277

Lee's Introduction to the Science of

MATHEMATICS.

Botany

277

Sprengel's Introduction to the Study of

Account of the Trigonometrical Sur-
Cryptogamous plants

vey, carried on from 1801-9, by

521

Col. Mudge and Capt. Colby

227

CHRONOLOGY AND HISTORY.

Barlow's Elementary Investigation of

Brodie's History of the Roman Govern-

the Theory of Numbers

340

ment

58

Creswell's Elements of Linear Per-

Cool's History of the Reforniation in

spective

193

Scotland

31, 144

MEDICINE.

Hales's New Analysis of Chronology

Barry's Esculapian Monitor

209
298, 420

Jamieson's Historical Account of the

Christie's Account of the Ravages of

Culdees of Iona

the Small Pox in Ceylon

319

443
Marsden's History of Sumatra

Jameson's Physiological Essays 307

290

Naylor's History of the Helvetic Re-

Ware on puncturing the Crystalline

Humour
publics

429

875

MILITARY.

EDUCATION.

Dillon's Commentary on the Military

Barker's Edition of Cicero de Senec-

tute et de Amicitia

Establishments, &c, of the British

542

Empire

190

Carpenter's Geography of the New

Müller's Elements of the Science of

Testament

214

War

71

Pepping's Evening Entertainments 12

Robinson's Letter on the Recruiting

Dix's Juvenile Atlas

437

Service

99

Fenelon 'on the Education of Daugh-

Sterling's Views of Military Reform 190

ters

644
Hodgkin's Definitions of Geographical

MISCELLANEOUS.
terms

318

Account of the Naval and Military
Introduction to Writing 318 Bible Society

219
Running hand Copies 318 Alison's Essays on the Nature and
Specimens of Greek pen-
Principles of Taste

126
manship

313 Burdon's Letters on the Annual Sub-
Hort's Miscellaneous Exercises

433 scription for the Sons of the Cler-

Howard's London Vocabulary

436

gy

645

: Hussey's Letter to a younger brother S22 Conferences between the Danish Mis-
Keegan's New Dialogues

215 sionaries and the Natives of Hindos-
Lindley?s French Scholar's Depositary 217. tan

100
Murray’s Selection from '. Bishop

Correspondence inedité de Madame

THEOLOGY.

du Deffand

545

Account of the present State of the
Despotism, or the Fall of the Jesuits 584

Moravian Missions

621
Epistolary Correspondence of Sir R.

Campbell's Lectures on the Pastoral

Steele

295

Character

Foote's Vindication of his Conduct

195

Gregory's Letters on the Evidences,
wben senior Officer in the Bay of

Doctrines, and Duties of the Chris-
Naples

464

tian Religion
Gaisford on the good Effects to be de-

174.

Jones's Scripture Directory

rived from the Abolition of the Slave

Trade

501

Magee on the Scriptural Doctrines of

Atonement and Sacrifice

Grant's Essays on the Superstitions

252, 374

Maule's Manual of a Christian

101

of the Highlanders

160

Letters of the Marquis du Deffand to

Pennington's Redemption

589

Scott's Remarks on the Bishop of Lin-
the Hon. Horace Walpole

545

coln's Refutation of Calvinism
Mad. de Stael on the influence of Li-

399

Sentinel, théor Conjectures on Sec.

terature on Society

313

tarism, &c.

219

Thornton's Advantages of Early Piety 311

POETRY..

Williams's Defence of Modern Calvi-

Bannockburn, a Poem, in folut books 340

nism

485

Barbauld's Eighteen Hundred and Wintle's Christian Ethics

589

Eleven, a Poem

474 Wood's Mosaic Creation

534

Battles of the Danube and Barossa 320

Sermonsi
Bronte's Cottage Poems

102
Byron's (Lord) Childe Harolde's Pil.

Bidlake's Bampton Lectures

65
630

Burder's Village Sermons, Vol. VI.
grimage, à Romaunt

643

Catalonia, a Poem; with Notes 402 Clunie's Sermon--Jonah's Deliverance 316

Conduct of Man, a Didactic Poem 536

Davies's Şermon on the Deity of Christ 541

Daniel's Miscellaneous Poems

538

Fletcher's Sermon—the last Enemy

destroyed

215

Gray's Poems

539

Grisenthwaite's Sleep, a Poem

Griffin's Sermon on the Evils of Per-
Huckill's Avon, à Poem

101
secution

99

Jesse's Serinons on the Person and Of-

Ingram's Poems in the English and

Scottish Dialects

316

fice of Christ

413

Lines sacred to the Memory of James

Laurie's Sermons

625

Grabame

87 Lawson's Serinon-Christian Loyalty 317

Nature of Man, a Didactic Poem

536

Naylor's Discourses on the Evidences

Night, a Poem

432

of Christianity

287

437

Poems by Miss R. H.

Roberts's Sermonthe Outcasts Deli-

541

vered

316

Poems of Eugenio

Porter's Ballad Romances, and other

Ryland's Sermon--Harmony of the Di-

Poeins

429

vine Perfections

103

Religionism, a Satire

317 Ryland's SermonRevelation vari.

Religious Contemplations

646

ously coinmunicated

Ritson's Poems

Small's Sermons to young People

218

615

Roberts's Poems, and Letters

644

Savile's Discởurses on the peculiar

Steers's Leisure Hours

318

Doctrines of Revelation

47

Waite's Sermon_Vindiciæ Ecclesiae

Stockdale's Elegy--the Widow and Or-

218

phản Family

319

Young's Sermon--Pure and undefiled

Religion.

Politicat.

TOPOGRAPHY AND TRAÏELS.

Estrada on the Dispute between Spain Chateaubriand's Travels in Greece,

and her Colonies

436 Palestine, &c. during the years 180B, 4. 1

Faber's Sketches of the Internal State Hooker's Jourpal of a Tour to Iceland 561

of France

393 Humboldt's Essay on the Kingdom of

Hints on the State of the Country 217 New Spain

599

Montgaillard on the Situation of Great Linnæus's Tour in Lapland

52

Britain

318 Morier's Journey through Persia, &c.
Papers relating to the Action between to Constantinople, in 1808, 9.

114, 235
nis Majesty's Sloop Little Belt, &c. 101 Plumptre's Narrative of a Three Years"
Pickering's Letters to the People of

Residence in France

4178

America

213 Spence's Sketches of Scotland

645

Şerious Letter to Mr. Percesal 54% Travels of a British Druid

Yates' Arguinents on Parliamentary Wakefield's Perambulations in London 218

"Riform

641 Wood's Account of the Isle of Man sog

423

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Art. 1. Letters to a Friend on the Evidences, Doctrines, and Dulies of

the Christian Religion. By Olinthus Gregory, LL.D. Of the Royal Military Academy, Woolwich. Two volumes 8vo. pp. 310. 301.

Price 14s. extra boards. Baldwin. 1812. AS this is a work of no ordinary merit, and written upon a

subject which all must confess to be of the last importance, we shall endeavour, after being indulged with a few preliminary remarks, to give a pretty copious analysis of its contents; not doubting the greater part of our readers will be solicitous to avail themselves of the rich entertaininent and instruction, which its perusal will unquestionably afford. The first volume is employed in the discussion of a subject which has engaged the powers of the wisest of men through a series of ages; and minds of every size and of every diversity of acquisition, having contributed their quota towards its illucidation, the accumulation of materials is such, that it bas become more necessary, perhaps more difficult, to arrange than to invent. In the conduct of so extensive an argument, the talents of the writer will chiefly appear, in giving the due degree of relief and prominence to ihe different branches of the subject,-in determining what should be placed in a strong and brilliant light, what should be more slightly sketched, and disposing the whole in such a manner as shall give it the most impressive effect. If there is little room for the display of invention, other powers are requisite, not less rare or less useful; a nice and discriminating judgement, a true logical taste, and a talent of extensive combination. An ordinary thinker feels himself lost in so wide a field; is incapable of classifying the objects it presents; and wastes his attention on such as are trite and common, instead of directing it to those which are great and interesting. If there are subjects which it is difficult to discuss for want of data to proceed upon, and, while they allure VOL. VIII.

B

« AnteriorContinuar »